Saja viikingi meistripäevad

MTÜ Kaali Külastuskeskuses toimus 2008.a. kevadel kolm õppepäeva, „Saja viikingi meistripäevad”. Õppepäevad said teoks tänu Hasartmängumaksu Nõukogu sihtotstarbelisele toetusele. Õppepäevad toimusid :01-02.03.2008; 05-06.04.2008 ja 09.11.05. Õppepäevade käigus tehti sissejuhatus viikingiaega ning hiljem meisterdati hõbedast, vasest ja messingust viikingiaegseid ehteid alasitel ning valati valuvormi. Õppekohaks oli Kaali Külastuskeskuse meteoriitika- ja paekivimuuseum. Meistripäevad olid esmalt mõeldud poistele, mitmekesistamaks noorte meeste igapäevaelu ning huvialasid. Huvi kursuste vastu oli suur ka Saaremaa tüdrukute hulgas, seega said õpetust nii poisid kui tüdrukud Saaremaalt, poisid Ruhnust ja Hiiumaalt. Meistripäevi viis läbi ehtesepp Toomas Mägi. Enne kursuste reaalset toimumist külastati Tallinnas Eest Ajaloomuuseum ja Tallinna Ülikooli Ajalooinstituuti, kus pildistati ja  tähendati üles pronks- ja hõbeehteid, et oma teadmisi ja nähtut jagada õppepäevadel noorte viikingitega.

           

Õppepäevad toimusid kolmel korral kahepäevaste kursustena. Külastati ka Tuiu rauasaatme mägesid, mis on suurim muinas- ja keskaegne rauasulatamise keskus Eestis. Praeguseks on Tuiu piirkonnas avastatud sadakond šlakikuhelikku, neist suurimad sisaldavad kuni 30 tonni rauaräbu. Arheoloogiliselt on uuritud kuut rauasulatuskohta. Kuna piirkonda pole kasutatud maaharimiseks on suhteliselt hästi säilinud ka sulatusahjud ning sepaääside jäänused.

 

Lisaks Tuiu rauasaatme mägedele külastasid noored viikingid ka Saaremaa Muuseumi, mille peamine ekspositsioon asub Kuressaare linnuse konvendihoonet. Linnuse ehituslugu on tihedalt seotud eestlaste vőitlusega Saksa feodaalide vastu. 1227. aastal alistus ristirüütlitele viimane Eesti maakond - Saaremaa. 1228.-34. aastal formeerus Läänemaast ja Lääne-Eesti saartest järjekordne feodaalriigike - Saare-Lääne piiskopkond - pindalaga umbes 7600 km. Esimesed kirjalikud teated Kuressaare linnusest pärinevad siiski alles 1380. aastatest. Erinevatel ajajärkudel on Kuressaare linnus kuulunud, sakslastele, taanlastele, rootslastele ja venelastele.

   

Nii osavõtjad kui ka läbiviijad tõdesid, et meistripäevade korraldamise vajadus on igati põhjendatud ning võimalusel kordaks neid uuesti talvel. Teismelised noored said huvitavaid teadmisi kodukandi ajaloost ning omandasid oskusi iidse käsitööalaga tegelemiseks. Noorte töid kasutasid Leisi Keskkooli tüdrukud oma moekollektsiooni esitlemisel.

 

Üritust kajastati ka meedias: Kanal 2 saates „Reporter +”, ajalehtedes „Oma Saar” ja „Meie Maa” ning kohalikus raadios „Raadio Kadi”. 

Täname Hasartmängumaks Nõukogu ja projekti partnereid ja kaasfinantseerijaid: Orissaare valda, Pihtla valda ja Kaali Trahterit 

Soovime, et noortele õpetatud iidne ehtesepistamise kunst oli niivõrd põnev, et sellest kasvaks tulevikus välja huvi ameti vastu.

Osalejad:

     

Valmis tööd: